ثبت نام ویژه کسبه

ثبت نام ویژه کسبه

مشاغل و اصناف گوناگون از طریق لینک زیر میتوانند ثبت نام نمایند.با پرکردن فرم زیر درخواست شما به عنوان کسبه برای مسئولین مربوطه نوین کسب ارسال میشود .

لطفا جهت ارسال درخواست خود جهت ثبت نام در مشاغل بر روی لینک ثبت نام کسبه کلیک کنید.

فرم ثبت نام کسبه