جلسه مجمع خیرین استان اصفهان در پارک کسب و کارهای نوین

جلسه مجمع خیرین استان اصفهان در پارک کسب و کارهای نوین

جلسه مجمع خیرین استان اصفهان در پارک کسب و کارهای نوین در روز سه شنبه هفتم مهرماه جهت راه اندازی استارت آپ ها با حضور قائم مقام طرح ملی خوش رسول رضوانی و مسئولین مربوطه برگزار شد.