عقد تفاهم نامه بین اداره کل بهزیستی استان اصفهان و سامانه خوش

عقد تفاهم نامه بین اداره کل بهزیستی استان اصفهان و سامانه خوش

عقد تفاهم نامه فی مابین اداره کل بهزیستی استان اصفهان و سامانه خوش با حضور قائم مقام طح ملی خوش رسول رضوانی و مسئولین مربوطه اداره کل بهزیستی استان اصفهان انجام شد.