کارآفرینان

کارآفرینی به معنای اداره-مالکیت کسب‌وکار کوچک و متوسط

با توجه به افزایش جمعیت تمرکز بر کارآفرین و نقش مهمش در ایجاد اشتغال، منجر به این تعریف از کارآفرین به عنوان «مالک- مدیر یک کسب و کار کوچک یا متوسط» شد. این تعریف در راستای تعریف اقتصاددانان کلاسیک است که کارکرد سرمایه‌گذار و کارآفرین را در هم می‌آمیختند.

در مجموع می‌توان گفت، کارآفرین کسی است که کسب و کاری را همراه با ریسک و در شرایط عدم اطمینان برای دستیابی به هدفی به منظور کسب سود یا رشد از طریق فرصت‌های قابل توجه و فراهم کردن منابع لازم برای تبدیل کردن سرمایه به یک محصول یا خدمت راه‌اندازی می‌کند. اگرچه افراد زیادی با ایده‌های بزرگ به دنیای کسب و کار وارد می‌شوند، اما اغلب آن‌ها هرگز به ایده‌هایشان عمل نمی‌کنند، در حالی که کارآفرین، یک عمل کننده واقعی است.

استراتژی نوین کسب برای کمک به کار آفرینان:

نوبن کسب محیطی رو به رشد برای کمک به کارآفرینان خلاق فراهم کرده است،به گونه ای که کارآفرینان با ثبت نام در نوین کسب و معرفی ایدههای خود در محیطی امن امکان حمایت شدن از سوی سرمایه گذارن برایشان فراهم میگردد.