وب سایت رسمی پارک کسب و کارهای نوین

وب سایت رسمی پارک کسب و کارهای نوین

وب سایت رسمی پارک کسب وکارهای نوین مرجعی برای کسب و کارهای نوپا  میباشد که نیاز به معرفی کسب و کار خود و هم چنین حمایت از سوی سرمایه گذاران دارند میباشند.

مشاغل گوناگون میتوانند از طریق وب سایت نوین کسب و از طریق فرم مشاغل در صنف مورد نظر خود ثبت نام نمایند.وب سایت نوین کسب پس از بررسی اطلاعات کسبه های ثبت شده در سایت نوین کسب به تایید کسبه ها به عنوان خدمت دهنده میپردازد. کسبه های مورد تایید در سایت نوین کسب دارای جواز مورد تایید از سایت به عنوان خدمت دهنده میشوند و به راحتی از طریق دریافت تیکیت میتوانند به افراد در سرتاسر اصفهان خدمات مورد نظر خود را ارائه کنند.