جلسه روسای اتحادیه های استان اصفهان

جلسه روسای اتحادیه های استان اصفهان

جلسه روسای اتحادیه های استان اصفهان با حضور جناب آقای جهانگیری رییس اتاق اصناف اصفهان و جناب آقای رسول رضوانی مدیر عامل خوش در روز یک شنبه چهاردهم آبان ماه ۱۳۹۶ در مکان پارک کسب و کارهای نوین (۱۹۳) برگزار گردید.