سمینار کار آفرینی در خوش

سمینار کار آفرینی در خوش

سمینار کار آفرینی با حضور جناب مهندس رضوانی و دکتر حبیب زادگان و دانشجویان دانشگاه انتخاب و دانشگاه سپاهان عصر روز دوشنبه پانزدهم آبان ماه ۹۶ در مکان پارک کسب و کارهای نوین اصفهان برگزار گردید.