همایش اعضای اتحادیه صنایع دستی اصفهان در خوش

همایش اعضای اتحادیه صنایع دستی اصفهان در خوش

اعضای اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان روز دوشنبه بیستم آذر ماه ۱۳۹۶ از مجموعه خدمات ویژه شهروندی دیدن کردند و در همایشی که در مجموعه پارک کسب و کارهای نوین برگزار شد شرکت کردند.این همایش ابا حضور مهندس رسول رضوانی قائم مقام خدمات ویژه شهروندی کل کشور برگزار گردید.