همایش آموزشی اتحادیه خشک شویی

همایش آموزشی اتحادیه خشک شویی

خدمات ویژه شهروندی در صبح جمعه هشتم دی ماه ۱۳۹۶ میزبان همایش آموزشی اعضای اتحادیه خشک شویی بود. این مراسم با حضور مهندس رسول رضوانی قائم مقام خدمات ویژه شهروندی در محل سالن همایش های پارک کسب وکارهای نوین اصفهان و با حضور دویست و هفده-شرکت کننده برگزارشد.

 

دیگر تصاویر  این همایش