همایش آموزشی اعضای اتحادیه مصنوعات چوبی در روز پنچ شنبه هفتم دی ماه ۱۳۹۶ زبق تفاهم نامه همکاری بین اتحادیه مصنوعات چوبی و خدمات ویژه شهروندی اصفهان در محل سالن همایش های پارک کسب و کارهای نوین برگزار شد . این مراسم با حضور مهندس رسول رضوانی قائم مقام خدمات ویژه شهروندی کشور برگزار شد.