همایش آموزشی اعضای اتحادیه مصنوعات چوبی در روز پنچ شنبه هفتم دی ماه ۱۳۹۶ زبق تفاهم نامه همکاری بین اتحادیه مصنوعات چوبی و خدمات ویژه شهروندی اصفهان در محل سالن همایش های پارک کسب و کارهای نوین برگزار شد . ...

همایش آموزشی اتحادیه خشک شویی

خدمات ویژه شهروندی در صبح جمعه هشتم دی ماه ۱۳۹۶ میزبان همایش آموزشی اعضای اتحادیه خشک شویی بود. این مراسم با حضور مهندس رسول رضوانی قائم مقام خدمات ویژه شهروندی در محل سالن همایش های پارک کسب وکارهای نوین اصفهان ...

خشک‌شویی‌ها و مصنوعات چوبی‌ هم به «خوش» پیوستند

در ادامه انعقاد قرارداد همکاری بین سامانه خدمات ویژه شهروندی خوش یا همان سامانه ۱۹۳ با صنوف مختلف، اتحادیه خشک‌شویی‌های استان اصفهان و اتحادیه مصنوعات چوبی استان اصفهان هم با این سامانه قرارداد همکاری منعقد کردند. محمد شادمند رئیس ...

خوش تفاهم نامه خوشی دیگررقم زد

مهندس رسول رضوانی قائم مقام خدمات ویژه شهروندی کشور و مدیرعامل پارک کسب و کارهای نوین اصفهان در روز دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۹۶ میزبان ریاست اتحادیه صنف خشک شویی اصفهان جناب حاج آقا ریاحی و معاونت این ...

دومین تفاهم نامه در خوش،خوش درخشید

امروز دوشنبه بیستم آذرماه ۱۳۹۶ دومین تفاهم نامه در خوش به امضا رسید و اتحادیه مصنوعات چوبی گوی سبقت را از دیگر اتحادیه ها ربود. با حضور ریاست اتحادیه مصنوعات چوبی مهندس شادمند در محل پارک کسب و کارهای نوین ...

حضورمدیران ارشد خیریه حضرت ابوالفضل در پارک کسب و کارهای نوین

جناب مهندس رضوانی مدیرعامل خدمات ویژه شهروندی امروز یک شنبه نوزدهم آذرماه ۱۳۹۶ میزبان مدیران ارشد خیریه ابوالفضل بودند . این جلسه در محل پارک کسب و کارهای نوین اصفهان برگزار شد. در این مراسم تدارکی مبنی بر دسترسی سریع مردم ...